Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli Arşiv Uzmanı Alacak | Son Başvuru – 22 Haziran 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı 5 Kişilik Sözleşmeli Arşiv Uzmanı alacağını duyurdu.

Pozisyon için aşağıdaki şartlar belirlenmiştir.

 1. Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren kütüphanecilik, bilgi-belge yönetimi, arşiv ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren bölümlerinden birinden mezun olmak,
 2. Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

​​​KPSS PUANINA GÖRE ÇAĞRILIP SÖZLÜ ​SINAVLA ALIM YAPILACAK UNVANLAR
UNVANI MEZ. DURUMU KPSS PUAN TÜRÜ YABANCI DİLİ BOŞ POZİSYON SAYISI
ARŞİV UZMANI LİSANS KPSSP-3 ———————————– 5
​​​​​​MÜTERCİM-TERCÜMAN​
​ ​ ​ ​ ​ ​

​​​​​​LİSANS​
​ ​ ​
​ ​ ​ ​

​​​​​​KPSSP-3
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

ALMANCA 3
ARAPÇA 4
ÇİNCE 2
FRANSIZCA 4
İNGİLİZCE 4
İSPANYOLCA 3
JAPONCA 1
RUSÇA 3
​​TOPLAM ​ ​ ​ 29

 

​I.        SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

A.   Genel Şartlar:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak,
 2. KPSS şartı olan unvanlarda 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
 1. Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

II.        BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1.    Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 08.06.2020–22.06.2020 (saat 08:30-16:30) tarihleri arasında (sinav.diyanet.gov.tr)  adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere aynı tarihlerde istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

 • İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini yapmakta olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir.

2.    İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

3.    Adaylar, başvuru ekranında ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.

4.    Başkanlığımız (sinav.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5.    Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6.    Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7.    Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III.        SINAVA İLİŞKİN TEBLİĞAT VE DUYURULAR

 1. Sınava ilişkin tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde www.diyanet.gov.tr  ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
 2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından (sinav.diyanet.gov.tr)  adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
 3. Sınav ve yerleştirme işlemleri ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV.        BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.      T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,

2.      Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3.      Dil Puanı şartı aranan unvanlar için son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış geçerli dil puanlarını gösterir belge,

4.      Arşiv uzmanı pozisyonlarına başvuracak adaylardan yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, bilgi-belge yönetimi veya arşiv bölümlerinden mezun olmayanların yükseköğretim programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça dersleri aldığını gösterir belge (transkript vb.),

5.      Kameraman ve yönetmen unvanlarına başvuranlar için;

 1. Mesleğiyle ilgili daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan alacakları ve çalıştıkları süreleri gösterir belge veya iş sözleşmesi,
 2. Mesleğiyle ilgili daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları süreler boyunca adına prim yatırıldığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge,

6.       Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,

 • Sabıka veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını müracaat bitiş tarihinden önce Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 nolu faksa ivedilikle göndermeleri gerekmektedir.
 • Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 • Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.
 • Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 • E-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.

NOT: ADAYLAR BAŞVURU ESNASINDA İBRAZ ETTİKLERİ BELGELERİ SINAVA GELİRKEN YANLARINDA GETİRECEKLERDİR.

 

V.        SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ ve KONULARI

1.    Sınavlar Ankara’da yapılacaktır.

2.    KPSS puan şartı aranan unvanlarda KPSS puan sırasına göre atama yapılacak boş pozisyon sayısının 10 (on) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil, sözlü sınava çağrılacaktır.

3.    Sadece mesleki-uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için geçerli/onaylı başvurusu olan bütün adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

4.    Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan değerlendirilecektir.

 1. Genel Kültür (20 puan),
 2. Genel Yetenek (20 puan),
 3. Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan).

5.    Sınav yeri ve tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

6.    Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

7.    Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Kimlik kartı/Nüfus cüzdanı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Kimlik kartı/Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

 

VI.        DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

 1. Sözlü veya mesleki uygulamalı olarak yapılan sınavlarda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.
 2. Başarılı olanlardan ilan edilen pozisyon sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.
 3. Atamalar başarılı olan adaylar arasından ilan edilen kadro adedince aşağıdaki tabloda belirtilen başarı sıralaması önceliği esas alınarak yapılacaktır.
​ATANMADA ESAS ALINACAK BAŞARI SIRALAMASI ​KRİTERLERİ ​​
Başarı Öncelik Sırası (*) KPSS+ Sözlü sınav ile atanacaklar Sadece Mesleki-Uygulamalı sınav ile atanacaklar
1 Sözlü sınav puanı yüksek olan Mesleki-uygulamalı sınav puanı yüksek olan
2 KPSS puanı yüksek olan Başvuru yaptığı unvanla ilgili şart koşulan öğrenim mezuniyeti önce olan
3 KPSS öğrenim mezuniyeti önce olan Doğum tarihi önce olan.
4 Doğum tarihi önce olan. ———————————–
​(*) Not: Başarı ​sıralamasında ilk olarak birinci sıradaki kriter,  eşitlik olması halinde diğer kriterler sırasıyla esas alınacaktır. ​ ​

 

VII.        SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR

 1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
 2. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VIII.        ATAMA İŞLEMLERİ

 1. Atamalar başarı sırasına göre ilan edilen boş pozisyon sayısınca yapılacaktır.
 2. Atama işlemleri ile ilgili hususlar daha sonra ilan edilecektir.

IX.        DİĞER HUSUSLAR

 1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 3. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
 4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

X.        İLETİŞİM

Yazışma Adresi:
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

e-mail : persis@diyanet.gov.tr
Telefon : (0312) 295 70 00

Sözleşmeli Personel (Kameraman,Yönetmen, Mütercim-Tercüman) Alımı Sinav Duyurusu

 

İlan Sayfası 

Hakkında: İsmail Karaca

İsmail Karaca
Ankara Üniversitesi DTCF mezunu #Kütüphaneci #Arşivci #Dokümantalist #Editör #BilgiveBelgeYöneticisi · Ankara/Türkiye

İlginizi Çekebilecek Haberler

Milli Savunma Bakanlığı Kütüphaneci Alımı | Son Başvuru – 31 Ağustos 2021

1. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: a) Millî Savunma Bakanlığında Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1’de …

BIAA (The British Institute at Ankara) Arşivci İlanı

Ankara’daki İngiliz Enstitüsü (BIAA), BIAA Dijital Depo Projesi’nde tam zamanlı Arşivci pozisyonu için başvuruları kabul …

Abone ol
Bildir
guest
2 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
Merhaba
Merhaba
1 yıl önce

Sanırım tarih, sanat tarihi, edebiyat gibi Osmanlıca dersleri alan bölümlerde başvuruyor.. Mesleki uygulama kısmı nasıl onu merak ediyorum .

Altunkaya
Altunkaya
1 yıl önce

yine bizden başka herkesin başvuracağı bir ilan

2
0
Düşüncelerinizi yorum olarak eklemek ister misiniz?x
()
x