500 Kütüphaneci alım detayları ve illere göre dağılımlar açıklandı

Bakanlık sayfasından yapılan açıklama şöyledir. Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım Usul ve Esasları hükümleri çerçevesinde aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen boş pozisyonlara, 2018 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınarak, yapılacak giriş (sözlü) sınav sonucuna göre, toplam 785 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvurular elektronik ortamda 25/09/2019 – 09/10/2019 tarihleri arasında alınacaktır.

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Aşağıdaki tablonun altında şartlara, gerekli belgelere dair bilgileri bulabilirsiniz.

KÜTÜPHANECİ (Toplam Adedi: 500, Puan Türü: KPSSP3-en az 70 puan almış olmak):

İllere göre dağılımlar aşağıdaki tabloda mevcuttur:

İller Toplam
 Adana 7
 Adıyaman 5
 Afyonkarahisar 6
 Ağrı 6
 Aksaray 4
 Amasya 4
 Ankara 12
 Antalya 8
 Ardahan 3
 Artvin 5
 Aydın 7
 Balıkesir 7
 Bartın 3
 Batman 7
 Bayburt 3
 Bilecik 5
 Bingöl 5
 Bitlis 7
 Bolu 4
 Burdur 8
 Bursa 5
 Çanakkale 6
 Çankırı 5
 Çorum 6
 Denizli 7
 Diyarbakır 7
 Düzce 5
 Edirne 4
 Elazığ 6
 Erzincan 5
 Erzurum 10
 Eskişehir 6
 Gaziantep 9
 Giresun 4
 Gümüşhane 4
 Hakkari 3
 Hatay 7
 Iğdır 3
 Isparta 7
 İstanbul 16
 İzmir 11
 Kahramanmaraş 6
 Karabük 4
 Karaman 4
 Kars 4
 Kastamonu 8
 Kayseri 7
 Kırıkkale 5
 Kırklareli 7
 Kırşehir 5
 Kilis 4
 Kocaeli 6
 Konya 13
 Kütahya 8
 Malatya 8
 Manisa 8
 Mardin 6
 Mersin 9
 Muğla 4
 Muş 6
 Nevşehir 8
 Niğde 6
 Ordu 6
 Osmaniye 4
 Rize 4
 Sakarya 5
 Samsun 9
 Siirt 5
 Sinop 4
 Sivas 9
 Şanlıurfa 8
 Şırnak 4
 Tekirdağ 9
 Tokat 8
 Trabzon 7
 Tunceli 4
 Uşak 6
 Van 6
 Yalova 4
 Yozgat 6
 Zonguldak 4
TOPLAM 500

1-GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı için KPSSP3, Tekniker için KPSSP93, puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak pozisyon unvanları (müze araştırmacısı, mühendis, tekniker pozisyon unvanları için bölümler) itibariyle sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek.

Mütercim-Tercüman pozisyon unvanı için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden, en yüksek puandan başlanarak, yabancı diller itibariyle sıralanması neticesinde, alınacak sözleşmeli personel sayısının beş katı aday arasına girmek.

En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

c) Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

2-SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a) Kütüphaneci:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Başvurular elektronik ortamda 25/09/2019 – 09/10/2019 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet adresinin ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linkten başvurularını gerçekleştireceklerdir. Adayların gerekli işlemleri yapmadan önce sorunla karşılaşmamaları açısından aynı sayfada yayınlanan “Sınav Başvuru Kılavuzunu” incelemeleri gerekmektedir.

Sınav başvuruları Sınav Başvuru Sisteminin 25/09/2019 tarihinde açılmasıyla başlayacak ve 09/10/2019 tarihi saat 23:59’da kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem kesinlikle açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan, posta ya da bizzat veya diğer kişiler aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık (www.kulturturızm.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Bakanlık internet sitesinde ilanından itibaren beş gün içinde, gerekçeleriyle birlikte, Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebileceklerdir.

Adaylar ancak bir pozisyon unvanının sınavına başvurabilecektir.

4- ELEKTRONİK BAŞVURU SONRASINDA SIRALAMAYA GİREN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

a) Başvuru formu çıktısı, (Islak imzalı)

b) Sisteme taramak suretiyle girişi yapılan, yükseköğrenim diploması/çıkış belgesi örneği. (Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.)

c) Sisteme taramak suretiyle girişi yapılan yabancı dil sonuç belgesi. (Mütercim-Tercüman pozisyonu için başvuranlar.)

ç) Özgeçmiş çıktısı. (Islak imzalı)

Adayların, yukarıda belirtilen form ve belgeleri “İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 Çankaya-ANKARA” adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına 17/10/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar elden veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Formun ve eklerinin belirtilen tarihe kadar; verilmemesi ya da belirtilen adrese gönderilerek Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmaması halinde, başvuru yapılmamış kabul edilecektir.

5- SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ:

Sadece sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Giriş sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6- DİĞER HUSUSLAR:

Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. Sözleşmeli personelin Kurum içi yer değişikliği ise Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 3 üncü maddesinde belirtilen hallerde gerçekleştirilebilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 657/4(B) sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 657/4(B) sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 657/4(B) sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 657/4(B) sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylarda bir yıllık bekleme süresi şartı aranmayacaktır. Başka bir ifadeyle bu durumda olanların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Sınava katılma şartları arasında yer alan “Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.” şartı hususunda, adayların yazılı beyanları dikkate alınacaktır.

Sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

7- SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

8- YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Başarılı olan adayların listesi, pozisyonlar ve bolümler itibariyle,  www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, Bakanlığımız resmi internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Personel Dairesi Başkanlığının belirtilen adresine elden teslim edeceklerdir.

Gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar.

Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde, gerekçeleri ile birlikte, Giriş Sınav Komisyonuna, Personel Dairesi Başkanlığı hitaplı bir dilekçe ile itiraz edebileceklerdir.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Duyurulur.

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:

Şuayip BAHADIR             0312 470 88 50
Sınavlar Şubesi                  0312 470 88 51-52-53-55

 

Kaynak

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com

İlginizi Çekebilecek Haberler

2020/2 KPSS Atama Yapılacak BBY Kadro, Kurum ve Unvan Listesi

ÖSYM, 2020/2 KPSS tercihlerinde yer alacak kadroları açıkladı. Buna göre Bilgi ve Belge Yönetimi‘ne 5 Kütüphaneci (TH), 2 MEMUR (GİH) ile …

2020-1 KPSS tercih sonuçları açıklandı. BBY En Küçük-En Büyük Puanlar

2020-1 KPSS tercih sonuçları açıklandı. 2020-1 KPSS tercih sonucuna göre Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY)’nden atananların En Küçük ve …

Abone ol
Bildir
guest
150 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
mutmain
mutmain
1 yıl önce

puanı 85 üstü olanlar var bunlar yenii mezun herhalde

İstanbul
İstanbul
1 yıl önce

Arkadaşlar mezuniyet belgesi e devletten çıkarılan kesin olur mu net cevap verebilecek olan var mı

Gamze
Gamze
Yanıtla  İstanbul
1 yıl önce

Ama arkadaşım arayıp sorsana. Mezuniyet belgesi bence olmaz. Arayınca hemen cevap veriyorlar. Niye riske giriyorsun. Buradan biri kesin olur der bi de olmaz sana yazık olur.

bee
bee
Yanıtla  İstanbul
1 yıl önce

a) Başvuru formu çıktısı, (Islak imzalı)

b) Sisteme taramak suretiyle girişi yapılan, yükseköğrenim diploması/çıkış belgesi örneği. (Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.)

c) Sisteme taramak suretiyle girişi yapılan yabancı dil sonuç belgesi. (Mütercim-Tercüman pozisyonu için başvuranlar.)

ç) Özgeçmiş çıktısı. (Islak imzalı)

burada çıkış belgesi örneği de geçerli olacağı yazıyor. Ama sisteme taratmak suretiyle demek ne demek ?

mutmain
mutmain
Yanıtla  İstanbul
1 yıl önce

bir sürü kişi mezun belgesi ile başvuru yaptı edevletten alınan,kabul olmasa zaten onaylamazlardı değil mi ? koskoca karekodlu belge kabul olmayacakta ne kabul olacak gamze hanım

zaten online başvuruda ne yüklediyseniz siteme aynılarını yollayacağız,diplomasını almayan diploması çıkmayan bir çok aday var

Gamze
Gamze
Yanıtla  İstanbul
1 yıl önce

Ben sadece riske atmaması gerektiğini söyledim. Ben aradığımda noter onaylı olması lazım denildi. Belgelerin doğru yollanıp yollanılmadığına onlar bakmazlar ki bizzat başvuruda bakarlar çünkü imza attırıyorlar ama posta ile yollayanlar yanlış yolladılarsa onların sorumluluğunda değil yani arayıp eksik belge yollamışsınız ya da yanlış yollamışsınız demezler. Ama ben bilmiyorum belki de mezuniyet belgesi geçerlidir. Ben arayıp sorsun dedim sadece.

Orhan
Orhan
Yanıtla  İstanbul
1 yıl önce

Gamze hanım haklıdır çok haklısınız efendim

Kütüphaniciii
Kütüphaniciii
Yanıtla  İstanbul
1 yıl önce

Ben arayıp sordum kabul ettiklerini söylemişlerdi.

Kütüphaneci iu
Kütüphaneci iu
1 yıl önce

Aynen aslı gibidir diye onay olması gerekiyor. Bunu da ne kültür Bakanlığı’nın birimleri ne de okul yapıyor. Noter yapıyor. Yani ben birime gittim olmadı, İÜ de bizde olmuyor dedi. Direk noterden yaptırın derim. Zaman kaybetmemiş olursunuz

Esra
Esra
1 yıl önce

Merhaba arkadaşlar belgeleri ne zaman yollacağız bilgisi olan var mı? Ben daha isim listesi açıklanmadı diye biliyorum

m.bilal
m.bilal
Yanıtla  Esra
1 yıl önce

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL (785 KİŞİ) ALIMI HAKKINDA DUYURU

Sözleşmeli personel alımında başvuru sayısının fazla olması nedeniyle inceleme devam etmekte olup, 22/10/2019 tarihinde sıralama listesi açıklanacak, sıralamada isimleri olan adayların 06/11/2019 tarihine kadar da evrak teslimi yapılacaktır.

https://pdb.ktb.gov.tr/TR-244697/kultur-ve-turizm-bakanligi-sozlesmeli-personel-785-kisi-.html

Library
Library
1 yıl önce

Arkadaşlar belge tesliminde Yükseköğretim diploması/ çıkış örneği yazıyor. Çıkış örneği için e-devletten alınan mezun belgesi geçerli olur mu diploma yerine?

ÇİĞDEM
ÇİĞDEM
Yanıtla  Library
1 yıl önce

Diplomanın fotokopisini kabul ediyorlarmış arayıp sormuştum

mutmain
mutmain
1 yıl önce

yeri beğenmeyecekler varsa hiç uğraştırmasın insanları millet işsiz yer fark etmez her yere giderim diyo bırakın da ihtiyacı olanlar başvursun hele şu katibim gardiyanım diyenler muhtemelen sizleri almaz yani doğru olanda bu mülakatta sorarlar işin varsa bırakta boştakiler girsin haksız da değiller,çok istiyorsan kütüphaneci olmak merkeziden atanırsın

Bby
Bby
Yanıtla  mutmain
1 yıl önce

Sanane kardeşim 4 yıl bende o bölümü okumuşum bende kpss girmişim gardiyanım diye beni niye almasınlar böyle boş boş konuşma

ktphnc
ktphnc
Yanıtla  mutmain
1 yıl önce

saçma bir yazı yazmışsın. Aç gezecek halimiz yok aile geçindiriyoruz ve bir şekilde kütüphanedcilik olan asıl mesleğimize kavuşana kadar bir yerlerde çalışacaktık. gardiyanlık veya katiplik veya özel şirket ne farkeder sonuçta kendi mesleğimizi yapamıyoruz ve okuduğumuz bölümün mesleğini yapmak istiyoruz. ilave olarak da memuriyete zaten kabul edilmiş olmamız bizler açısından olumlu etkisi olacağını düşünüyorum.

mutmain
mutmain
Yanıtla  mutmain
1 yıl önce

olumlı etki mi :))))

ne olumlusu olacak hadi özel sektörde kütüphaneci olarak çalışıyor olsan evet bu kişi işi biliyorlar derler,gardiyansın diye bunu alalım mı diyecekler aksine işin gücün kurulu düzenin vardır bozmayalım derler,kendinizi kandırmayın olumlu bi etkisi olmayacaktır

Seyfi
Seyfi
Yanıtla  mutmain
1 yıl önce

Burada mesele boştakileri almak değil hak edeni almak

ktphnc
ktphnc
Yanıtla  mutmain
1 yıl önce

kesinlikle @Seyfi, aynı zamanda umudumuz o ki KPSS puanını göz önüne alarak adil bir alım gerçekleştirirler. Sonuç olarak bu alım yardım vakfı değil.” Bunun işi var ” almayalım, “bunun düzeni kurulu” almayalım gibi düşüncelere girileceğini zannetmiyorum çünkü saçma birer düşünce olur. Umarım hak edenler alınır.

Kütüphaneci
Kütüphaneci
Yanıtla  mutmain
1 yıl önce

Ya bu bölümü bitirip senin kadar bağnaz Bi insan tanımadım onun mesleği var almazlar ne demek ya o kişi belki senden daha iyi yapcak bu mesleği belki senden daha yüksek puan almıştır belki ülkeye gardiyan olarak değil de kütüphaneci olarak daha faydalı olacak her neyse ben ne kadar anlatırsam anlatayım karşımdaki insan anlamayacak düzeyde sağlıcakla kalın

mutmain
mutmain
Yanıtla  mutmain
1 yıl önce

mesele hak edeni almak ise gardiyan adamın ne gibi bir hakedişi var da mülakatta olumlu etki yapacak

Mihriban
Mihriban
1 yıl önce

Yaaa duyuru geç gördüm. Sabah gönderdim evraklari, Perşembe son tarih diye. Şimdi uzatıldı. Acaba sıkıntı olur mu? Erken göndermiş gibi oldum.

Nuray
Nuray
Yanıtla  Mihriban
1 yıl önce

Bende erken gönderdim ama sıkıntı olacağını sanmıyorum.

mutmain
mutmain
1 yıl önce

kasım 6 son belge teslimi ise mülakatlar aralık ayına kalmıştır bizden başka alımlarda var kaç bin kişiyi mülakata alacaklar kim bilir,bide güvenlik soruşturması olacak artık seneye martta falan işe başlarız,yazık

Bby
Bby
1 yıl önce

Sözleşmeli devlet memuruyum kütüphaneciliğe başvurdum kazanırsam istifa edip kütüphaneci olarak başlayabilirmiyim

Gamze
Gamze
Yanıtla  Bby
1 yıl önce

Açıklamalarda sizin durumunuzla ilgili tam bilgi verilmemiş. Şuan hangi kadroda görev yapıyorsunuz. Ne bölümü mezunusunuz. Bi de şuan çalıştığınız işte imzaladığınız sözleşme önemli istifa edildiği zaman 1 yıl hiç bir sözleşmeliye başvuru hakkı olmayanlar var.

Bby
Bby
Yanıtla  Bby
1 yıl önce

İnfaz koruma memuruyum bilgi belge mezunuyum yüksek lisans yapıyorum

Bby
Bby
Yanıtla  Bby
1 yıl önce

Ben sözleşmeyi istediğim an fesh edebiliyorum

mutmain
mutmain
Yanıtla  Bby
1 yıl önce

sözleşmeyi iptal etmekte sorun yok edersin de kültür bakanlığı ile sözleşme imzalayabilir misin orası muamma ikisi de sözleşmeli 1 yıl bekleme şartı var bunda da öyle midir bilmem iyice bilgi almadan iş yapma derim

Ktphnc
Ktphnc
Yanıtla  Bby
1 yıl önce

Ben de zabıt katibiyim herhangi bir sıkıntı yok eğer kazanırsak atamamız olduğu vakit sözleşmeyi fesh edip kültür bakanlığına sözleşme imzalayabilirz ve bununla ilgili kültür bakanlığı sıkıntı olmayacağına dair açık bir şekilde başvuru kılavuzunda belirtmiş

Gamze
Gamze
1 yıl önce

Kültür ve turizm Bakanlığı sayfasına giriyorsunuz. Duyurular kısmına tıklayın. Bizim sözleşmeli ilan başvuruna tıklayın en aşağıda güncel haberler kısmında yazıyor. Az önce açıklama yapıldı.

ahmet
ahmet
Yanıtla  Gamze
1 yıl önce

Mülakatlar ne zaman başlar tahminen

Gamze
Gamze
Yanıtla  Gamze
1 yıl önce

Bence Aralık ayının ilk haftasında başlar gibi. Çünkü kasımın ilk haftası Belge teslimi son gün. 3 hafta içerisinde yapmazlar. Daha belgeleri toplucaklar kontrol edecekler ohoo Bi sürü iş.

Gamze
Gamze
1 yıl önce

Bakanlık açıklama yapmış listeler ve teslim tarihi ile ilgili sayfasından bakabilirsiniz. Listeler ayın 22 sinde açıklanacak. Evraklar da kasımda teslim edilecek.

Ümit
Ümit
Yanıtla  Gamze
1 yıl önce

Bakanlık nereye açıklama yapmış ben göremiyorum nerden görüyorsunuz bunları

Gamze
Gamze
Yanıtla  Gamze
1 yıl önce

Kuitür ve turizm Bakanlığı sayfasında duyurular kısmında yazıyor.

hshn
hshn
1 yıl önce

bakanlığı arayıp soran var mı listeler için?

Çiğdem
Çiğdem
Yanıtla  hshn
1 yıl önce

Listeler için bugün aradım bir iki güne listeler açıklanırmış evrakların teslimi de kasımı bulurmuş

Bby
Bby
1 yıl önce

Listeler ne zaman acıklanacak

musti
musti
1 yıl önce

diplomanın fotokopisini noterden onaylatsak kabul ediliyor mu bilgisi olan var mı?

Çiğdem
Çiğdem
Yanıtla  musti
1 yıl önce

Evet kabul ediliyormuş arayıp sormuştum

Çiğdem
Çiğdem
Yanıtla  musti
1 yıl önce

Diploma fotokopisini kabul ediyorlarmış arayıp sormuştum

musti
musti
Yanıtla  musti
1 yıl önce

çiğdem hanım cevabınız için teşekkür ederim.

Çiğdem
Çiğdem
Yanıtla  musti
1 yıl önce

Rica ederim

Mihriban
Mihriban
Yanıtla  musti
1 yıl önce

Evet ben öyle yaptim

Shn
Shn
1 yıl önce

pazartesiye kaldı herhalde

mustafa
mustafa
1 yıl önce

liste haftaya yayınlansa bile evrak teslimi en az 7-10 gün olur daha sonra evrakların toplanması düzenlenmesi falan derken kasım ayını bulur mülakat listesinin açıklanması,kasımda mülakatlara başlansa günde 100 kişi alsalar sadece bizim mülakatlar 10 iş günü bu da 2 hafta eder,diğer bölümlerin mülakatı da hesaba katarsak kasım ayı full mülakat olsa sonuç beklemeye koyulacağız,güvenlik soruşturmaları yapılacak tebliğler ulaştırılacak işe başlama en iyi ihtimalle ocak-şubatı bulur ama bence o kadar erken olmaz şubatta ancak işe başlanır,maalesef işler bizim düşündüğümüz kadar hızlı yürümüyor

Orhan
Orhan
1 yıl önce

Ne zaman açıklanacak acaba?

Gamze
Gamze
Yanıtla  Orhan
1 yıl önce

Bende çok merak ediyorum. Mülakat ne zaman olur diye. Mülakata girecekler en gec pazartesi açıklanır çünkü Belge teslim tarihi perşembe son.

Ümit
Ümit
Yanıtla  Orhan
1 yıl önce

Açıklansın listeler elden teslim edilecek zaman kısa olacak sanırım

ktb
ktb
Yanıtla  Orhan
1 yıl önce

Önceki 200 kişilik alım temmuzda ilana çıkmış, şubat ta mülakat olmuş haziran da atamalar yapılmıştı. toplamda 10 ay civarı bir zaman almıştı

ktb
ktb
1 yıl önce

Sözleşmeliden kadroya geçme şansı zor. Birtakım çalışmalar yürütülüyor ancak şu durumda çok zor görünüyor. Sözleşme her yıl ocak ayında yenileniyor. Sözleşmem ya yenillenmezse diye bir düşünceye kapılma çünkü öyle bir durumla karşılaşmadık hiç.

hshn
hshn
1 yıl önce

arkadaşlar başvuru sırasında son sekmede özgeçmis ekliyoruz di mi, orada diploma vs de var, onları da ilk başvuru da ekliycek miyiz, yoksa sadece öz geçmiş mi?

Küütphanexi
Küütphanexi
Yanıtla  hshn
1 yıl önce

Başvuru kılavuzunda ayrıntılı açıklamış orayı incelerseniz yardımı olur. Fotoo, özgeçmiş ve mernisten diploma otomatik sisteme düşmüyorsa diploma ekle sekmesi oluyor. Bende diploma ekle çıkmadı mernisten düştüğü için yani sende diploma ekle diyorsa gözden kaçmasın.

hshn
hshn
Yanıtla  hshn
1 yıl önce

yok sistemden düşüyor zaten mezuniyet onda sorun yok ama son adımda ekleme seçeneği var ya, orada ozgecmis ve diploma çıkıyor, ordan ozgecmis ekliyor muyuz onu ogreniyim dedim

Seha
Seha
1 yıl önce

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2019 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY ADAYI TEMİNİ>MUVAZZAF SUBAY /K.K.KÜTÜPHANE Alımı için başvuran veya bu alanda çalışan arkadaşlar var mı?

Serhat
Serhat
Yanıtla  Seha
1 yıl önce

Ben basvurdum ama 81 puanım sagligi gecersem burayi secerim kadrolu subaylik bu maasi cok yuksek 7 bin civari

Orhan
Orhan
Yanıtla  Seha
1 yıl önce

Keşke hava kuvvetleri olsaydı o zaman başvururdum

berivan
berivan
1 yıl önce

Sözleşmeli kütüphanecinin eşinin memur olması durumunda 1 yıl sonra tayin isteme hakkı var.

Veli
Veli
Yanıtla  berivan
1 yıl önce

Hatalı Bilgi. Siz sözleşmeli olduğunuz için hiçbir yere gidemezsiniz. Eşi memur olan sözleşmelinin yanına tayin isteyebilir. Sözleşmeli istifa dışında yer değiştirme şansına sahip değildir. Ama sözleşmeli öğretmen, sağlık memuru, hemşire ve din görevlileri için bu mümkün. Sözleşmeli kütüphaneci için değil!

Gulsah
Gulsah
Yanıtla  berivan
1 yıl önce

Berivan hanim Ahmet bey tam tersini iddia etmis, siz boyle bir duruma sahit oldunuz mu ? Mesela, benim esim mufettis devlette, bir yil sonra onu yanina tayin isteyebilir miyim ? aciklayabilir misiniz ?

Asuman
Asuman
Yanıtla  berivan
1 yıl önce

Sözleşmeli tayin isteyemez. Bunun kaynağı da SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR ‘dır. Ancak, tek bir şartla tatin istenilerek gidilmek istenen yerde”Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde” tayin talebi değerlendirilir. Bu değerlendirme tayini yapılacak anlamına gelmez. Yani, örnek vermek gerekirse .Artvin ili veya ilçesinde görevli sözleşmeli kütüphaneci iken eşiniz Aydın da memur olsun. Sizin Aydın a tayin isteyebilmeniz için Aydın il merkezinde veya gitmek istediğiniz Aydın ilçesinde boş sözleşmeli kadrosu olması gerekiyor. Yoksa eşim orada ben ister tayini giderim olmaz. Buna dikkat. Herkes hesabını buna göre yapmalı. Yoksa mutsuz olmanın anlamı yok.

Ahmet
Ahmet
1 yıl önce

Değerli gençler, meslektaşlar.
Atanma heyecanınızı görüyor ve bu sürecin mutlulukla sonuçlanmasını diliyorum. Halk Kütüphanelerinde ve bakanlığın değişik pozisyonlarında Yönetici olarak görev yapan bir büyüğünüz olarak merak ettiğiniz sorulara cevap vermeyi gerekli gördüm. Belki kafanızdaki sorulara cevap olur.
Öncelikle, sözleşmeli Kütüphaneci olarak ataması yapılacak bir işe başvuru yapacaksınız. Nedir bu “sözleşmeli” ? Bileniniz vardır muhakkak ama bilmeyenler için yazalım. Sözleşmeli demek kadrolu olan 657 sayılı Devlet Memuru Kütüphaneci demek değil. Her yıl başında sözleşme imzalayacaksınız. Bir aksilik olmazsa işiniz devam eder.
Sonra, en çok merak ettiğiniz konu olan “TAYİN” . İşte burası çok ama çok önemli. Adı üstünde “Sözleşmeli” olacaksınız. Sözleşmeniz atandığınız Birim/kurm için yapılıyor. Yani, Bakanlık diyor ki:- Benim X ilinin Y ilçesinde Sözleşmeli Kütüphaneciye ihtiyacım var diyor. Maliye Bakanlığı da ihtiyaç olan o yer için Sözleşmeli çalışmasına izin/ vize veriyor. Yani atandıktan sonra başka bir yere gitmek isterseniz bunun tek bir yolu var. O da ” İStifa” etmek. Tayin diye bir imkan yok. Bunu unutmayın. Ve bunun üzerine hayal kurmayın, söylenenlere inanmayın. Bu güne kadar istifa edip giden sözleşmeliler gördüm. Ama tayin olabileni hiç görmedim! Ama ben evliyim, eşimin bakkalı var, eşim asker gibi gerekçeler boş. O zaman size istifa edip gir denecek. O kadar. Hemen sizin yerinize yedeklerden biri atanacak. Bunu da gördük bir kaç defa. Atanan sözleşmeli kütüphanecilerden birinin eşi hakim di. Hakim tayin olup gitti. Ama eşinin tayin hakkı olmadığı için istifa edip ayrıldı.
Maaşlar Teknik diğer personel kapsamında olduğundan 4000 Tl civarında. Fena değil. Hatta iyi. Öğretmenlerden yüksek!. Ama onlar ek ders alabiliyorlar tabi ki.
Kadın kütüphanecilerin ilçeleri istememelerini kesinlikle öneririm. İlçeler illlere göre biraz daha zor şartlara sahip. Zorluklara göğüslerim diyenler olursa eyvallah. İşin ilginç tarafı erkek adaylar içinde ilçeler daha fazla kendilerini meslek adına gösterebilmeleri için fırsatlar taşır. Tabi, temizlikti, ısınmaydı vs. işleri gönüllü olarak yapmaları da beklenir. Sevgiyle kalın. Herşey gönlünüzce olsun

Librarian
Librarian
Yanıtla  Ahmet
1 yıl önce

Peki ya ilerde kadroya geçme şansımız hiç mi yok?

Efe
Efe
1 yıl önce

Başvuruyu yaptıktan hemen sonra mı belgeleri yollayacağız

Gamze
Gamze
Yanıtla  Efe
1 yıl önce

Hayır ayın 9 undan sonra belgeleri yollucaksın. Önce elektronik ortamdaki başvuru bitecek. Sen mülakata çağrılırsan eğer belgeleri yollucan

kütüphaneci i
kütüphaneci i
1 yıl önce

Arkadaşlar ben aradım diploma için okuldan alınan ıslak imzalı aslı gibidir örneği geçerli midir diye evet dedi memur bilginiz olsun.

Malatyalı
Malatyalı
1 yıl önce

Mülakata katılacak malatyalı hemşerilerim var mı ? yada mülakatta malatyayı isteyecek olan var mı ?

Gamze
Gamze
Yanıtla  Malatyalı
1 yıl önce

Ben çorumluyum. Corum istiyorum inşallah.

m.bilal
m.bilal
1 yıl önce

Merhabalar Arkadaşlar.

Başvuru yaparken sisteme yüklenmesi gereken zorunlu belgeler olarak sadece Özgeçmiş yazıyordu. Diplomayı tarayıp yuklemedim, acaba bi problem çıkar mı?

kütüphaneci i
kütüphaneci i
Yanıtla  m.bilal
1 yıl önce

Sadece özgeçmiş yükleniyor, doğru

m.bilal
m.bilal
Yanıtla  m.bilal
1 yıl önce

Teşekkürler.

Efe
Efe
Yanıtla  m.bilal
1 yıl önce

Diplomayı da yükledim problem olur mu

hshn
hshn
1 yıl önce

e devletten alınan mezuniyet belgesi geçerli mi, illa diploma mi olması gerekiyor?

Gamze
Gamze
Yanıtla  hshn
1 yıl önce

Mezuniyet belgesinin geçerli olacağını zannetmiyorum. Ama arayıp sor bence.

kütüphaneci
kütüphaneci
1 yıl önce

b) Sisteme taramak suretiyle girişi yapılan, yükseköğrenim diploması/çıkış belgesi örneği. (Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.) taramak suretiyle girişi yapılan derken neyi kastediyor ben anlamıdır. Ben diplomanın fotokopisini çektirip okuldan “aslı gibidir” olarak ıslak imzalı örneğini aldım. Bu şekilde gönderebilir miyim? Bilen var mı arkadaşlar?

Gamze
Gamze
Yanıtla  kütüphaneci
1 yıl önce

Bende anlamamıştım bunu aradım sordum. Ben belgeleri ailemden birine teslim ettircem olur mu dedim olur dedı. Sisteme taramak ne demek diplomayı dedim diplomanın aslını gönder biz buradan tarıcaz dedi. Ama postayla yollucaksan noterden onaylat diplomanı onu yolla.

Semra
Semra
Yanıtla  kütüphaneci
1 yıl önce

Diplomanın aslı gibidir örneğini taratıp yüklesek olmuyor mu?

Nur
Nur
Yanıtla  kütüphaneci
1 yıl önce

Diplama fotokopisiyle birlikte mezuniyet belgesini de eklesek o şekilde kabul edilmez mi aslı gibidir olması şart mı bende postayla göndercem problem olur mu acaba

Merve
Merve
1 yıl önce

Arkadaşlar bu sözleşmeli memurlukta tayinimiz vs nasıl oluyor? Bir de kadroludan farkı ne ? Tatilleri ne kadar oluyor? Bilgi verirseniz şimdiden teşekkürler.

Gamze
Gamze
Yanıtla  Merve
1 yıl önce

Ben bütün araştırmalarını yaptım. Sözleşmeli de tayin hakkı yok bir tek eşin memur ise bi nebze şansın olabilir. Başka hiç bir şekilde tayin hakkı yok. Hamile kaldığında ücretsiz izin hakkında yok. Gebeyken son 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta iznin var. Hemen izin bitince işe başlamak zorundasın. Kurumuna göre tatil günlerin değişir mesela biri cumartesi pazar izinlidir. Biri pazar pazartesi. Yıllık izin hakkında bilgim yok

Osty
Osty
1 yıl önce

Başvuruyu yaptık, teslim edilmesi gereken evrakları hemen mi gondermeliyiz.

Ümit
Ümit
Yanıtla  Osty
1 yıl önce

öz geçmiş kısmını nasıl yaptınız bi form olusturarak mı yaptınız
Cevap verirmisiniz

Cns
Cns
Yanıtla  Osty
1 yıl önce

Ben de onu merak ettim bilginiz var mı acaba

Selin
1 yıl önce

arkadaşlar istenilen belgelerdeki özgeçmişi nereden temin ediyoruz bakanlığın sitesinde ilgili belgeyi göremedim de.

Lal
Lal
Yanıtla  Selin
1 yıl önce

Özgeçmişi kendiniz hazırlamanız gerekiyor

Ümit
Ümit
Yanıtla  Selin
1 yıl önce

Özgeçmiş hakkında bilgi aldınız mı bende aynı sorunu yaşıyorum

Ümit
Ümit
Yanıtla  Selin
1 yıl önce

Selin öz geçmişten dolayı ben beklemedeyim basvuracam kndımız bi taslak doldurup yükleme mi yapıyoruz cvp yazarsan sevinirim

Selin
Yanıtla  Selin
1 yıl önce

arayıp sordum ben de özgeçmişi kendiniz hazırlayacaksınız dediler

oguz
oguz
Yanıtla  Selin
1 yıl önce

senin gibiler de iş sahibi olacak işte maalesef

Osty
Osty
1 yıl önce

Başvuruyu yapamıyorum bakanlık hizmet süreniz 3 yildan az olduğu ve bununla birlikte doktora düzeyinde eğitim bilgisi belirtmediginiz için başvurunuzu tamamlayamazsiniz diye hata veriyor.

cem
cem
1 yıl önce

arkadaşlar benim puanım 68 genel şartlarda şöyle ifade var
”En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.”
70 puandan aşağı puan alanda başvurabilecek mi ?

Soru
Soru
Yanıtla  cem
1 yıl önce

Sıralaman kaç

Gamze
Gamze
Yanıtla  cem
1 yıl önce

70 puandan az alan arkadaşlar malesef başvuru yapamıyor.70 puan şartı var . Istersen 1500 kişinin içinde ol puan tutmadığı için başvuru yapamazsın .

Klm
Klm
1 yıl önce

Tapuya atanan arkadaşlar bu alıma başvurabiliyor mu ? Hakları var mı ? Ösym branş bazında Sıralamaya onların puanı dahil mi ?

Osman
Osman
1 yıl önce

70,65747 puanım bu 984 sıralamam

Gamze
Gamze
Yanıtla  Osman
1 yıl önce

Saolasin osman kardeş bi türlü kimse yazmamıştı . Demekki ortalama 1000 kişi girecek çünkü başvuru yapmayacak olanlarda vardır.

kütüphaneci
kütüphaneci
1 yıl önce

arkadaşlar atamalar kütüğe mi? yoksa ikamette göre mi? yapılıyor . bilgi verirseniz sevinir.

atanalım
atanalım
1 yıl önce

geçen alımda öz geçmiş formu istemişler miydi;? öz geçmiş istemeleri mülhakat aşamasında ne gibi etkisi olur

Azad
Azad
1 yıl önce

70.80 alan arkadaşımın sıralaması 1080lerde arkadaşlar

ktphnc
ktphnc
1 yıl önce

Arkadaşlar, tam 70 puana sahip kişi kaçıncı sıralamada acaba onu öğrenebilsek yüzde kaç şans olduğunu hesaplayalım

Gamze
Gamze
Yanıtla  ktphnc
1 yıl önce

Yaa keşke bi bilebilsek onu apaz kişi girerse yüksek şansımız olur . Ama 70 puan alan bu sayfaya hic girmiyor sanırım .

Hüseyin
Hüseyin
2 yıl önce

Sözlü mülakata noterden Aslı gibidir imzalı diploma fotokopisini kabul ediyorlar mı arkadaşlar bu konu da Bilgi sahibi olan var mı ?

Gamze
Gamze
Yanıtla  Hüseyin
1 yıl önce

Zaten mecburen onu kabul edecekler orijinal diploma hic bir yere verilmez . Işe başlanırsa kurum alır orijinal diplomayı .

Mehmet
Mehmet
2 yıl önce

Kadrolu ile sözleşmeli arasında nasıl farklar var?

Gamze
Gamze
Yanıtla  Mehmet
1 yıl önce

Sözleşmeli de tayin hakki yok . Kadınlar için hamile kaldığında ücretsiz izin hakkı yok . Başka bi fark yok ama tayin hakki olmaması başlı başlına bi sorun zaten .

GİZEM
GİZEM
2 yıl önce

Arkadaşlar sözleşmeliler ne kadar maaş alıyor bu konuda da bilgisi olan varsa paylaşabilir mi rica etsem

atanan
atanan
Yanıtla  GİZEM
1 yıl önce

3975 maas

Gamze
Gamze
Yanıtla  GİZEM
1 yıl önce

Evli ve çocuklu ise maaş ne kadar acaba.

mesut
mesut
2 yıl önce

Hocam hiç takip etmyorsunuz herhalde sayfayı kpss puanları sadece mülakata kalmak için sonrası mülakat puanınız ile olacak,yani sizden daha fazla puanı olanlar var mülakatta yüksek alırsanız tabi ki istanbul olabliir

Kütüphaneci
Kütüphaneci
2 yıl önce

Arkadaşlar önceki 200 kişilik alımda atanmış biriyim. Öncelikle mülakatta atanmayı beklediğiniz çalışmayı istediğiniz bir yer var mı diye komisyon size soruyor evliyseniz veya ailenizde sağlık problemi varsa yani istediğiniz bir yer varsa muhakkak söyleyin . Hıı komisyon yapar yapmaz onu bilemem ama eş durumları göz önüne alınarak ataması yapılanları biliyorum o yüzden mülakatta muhakkak söyleyin not alıyorlar . Herhangi bir özel durum yoksa ikametgah ve çevre iller baz alınıyor İzmit doğumluyum İzmit’e değil ama izmite yakın bir ilin ilçesine atandım . Puanım düşük beni Doğuya atarlar diye bir şeyde yok aslında puanım 73 çünkü. Önemli olan kütüğünüz yani. Birde arkadaşlar gerçekten çok zorluklarla karşılaşacaksınız ilçeye atanan arkadaşlar özellikle . Tek başınıza mutemetlik kütüphanecilik ve düz memurluk yapacaksınız şanslıysanız temizlik yapmazsınız ama kütüphanenin temizliğide size kalabiliyor çünkü hizmetli verilmiyor . Zor şeyler değil şu an mutemetlik kütüphanecilik memurluk işleri hepsini öğrendim şanslıydım bir temizlik görevlisi alabildim ama alamayan arkadaşlarım hala var. Çok büyük hayaller kurmayın atanınca her şey çok güzel olacakmış gibi düşünmeyin 3 ay ağlayarak geldim gittim işe … her şeyin hayırlısı gözünüzü korkutmak değil amacım sadece neyle karşılacağınızı bilmenizi istedim

hafız kütüb
hafız kütüb
Yanıtla  Kütüphaneci
2 yıl önce

Bende 200 sözleşmeli alımında atanmış birisi olarak söylediklerinize katılıyorum. Şu an kurumun temizlikçisi, mutemeti, kütüphanecisi ve amiriyim. Göreve başladığımızda özellikle ilçelerdeki arkadaşlarımız maaş,sgk vb konularda birçok sıkıntı yaşadı. Bu durumlar şu an büyük oranda çözüldü ve yeni başlayacak arkadaşlarımız bu konuda bir nebze daha rahat edecekler çünkü bu durumlarla karşılaştık ve tecrübe ettik. Karşılaşılacak sorunları el birliğiyle çözeceğiz inşallah .

mesut
mesut
Yanıtla  Kütüphaneci
2 yıl önce

nasıl yani temizliği de biz mi yapacağız kimse yoksa,gerçekten duyuyordum ama inanmamıştım bazı arkadaşlarım küçücük ilçelere atandık burada tek kişiyiz diyorladı kütüphaneyi açan kapatan iç düzenini kontrol eden hepsini bir kişinin sorumluluğunda demek gerçekten çok zor

hshn
hshn
Yanıtla  Kütüphaneci
2 yıl önce

maaş ve sgk sorunu derken? bir de güncel sözleşmeli kütüphaneci maaşı ne kadar?

Mesut
Mesut
2 yıl önce

Arkadaşlar bir önceki alımda yerleşen arkadaşım var sistemin işleyişini yazdım mülakattaki puana göre 500 kişilik liste oluşuyor en yüksek puandan en düşüğe göre,daha sonra ilk sıradan başlıyorlar muhtemelen ilk 20-30 istedikleri şehire gider ondan sonrakilere eğer istediği şehirde yer varsa oraya dolmuşsa komisyon ikamete göre en yakın yere yani sen gittin dedin ki ben ankarayı istiyorum baktılar dolmuş o zaman çevre illere sistem böyle yani,eş durumunu dikkate almaları için istediğiniz şehirde yer olmalı orası dolmuşsa yapacak bişer yok,ayrıca alımlar sözleşmeli olduğu için tayin hakkımız da olmyacak

Mülâkatsiz alım
Mülâkatsiz alım
Yanıtla  Mesut
2 yıl önce

Hocam kendimizin talep hakkı varmı yani. Ben şurayı istiyorum diyebiliyor muyuz oyle bir süreç, imkan mi var

Librarian
Librarian
Yanıtla  Mesut
2 yıl önce

Atanan kütüphanecilerden eşi askeri personel olan var mı,tayinle ilgili birşey soracaktım.

Semra
Semra
2 yıl önce

Arkadaşlar şehir tercihiyle ilgili net bilgisi olan varsa önceki alımlardan paylaşabilir mi? Ayrıca eş durumunu dikkate alıyorlar diye duymuştum

Mülâkatsiz alım
Mülâkatsiz alım
Yanıtla  Semra
2 yıl önce

Maalesef hocam. Komisyonun insafına kalmış genede ikametgaha göre yakın olan boşluklara yerleştiriyor veya eşinin çalıştığı yerlere yazıyor tabi kazanirsaniz. Yazmama ihtimali de var ama eğer sizden daha iyi birileri orayı doldurduysa farklı bir yere yazabiliyor. Benim il tercihim yok her yerde çalışırım Allah öncelikle işimizi elimize alabilmeyi nasip etsin inşallah

Semra
Semra
Yanıtla  Semra
2 yıl önce

Puanınız kaç?

Mülâkatsiz alım
Mülâkatsiz alım
Yanıtla  Semra
2 yıl önce

77,5 350. Sıradayım hocam.

Mülâkatsiz alım
Mülâkatsiz alım
2 yıl önce

Mülâkatsiz alım allah var çok istedim. İnşallah emeğe göre alim olur. Mülakatda olsa sınavda olsa sorulan sorular ve neticesine göre alim olur. Torpile göre sıralanma olursa Allah korusun emeğimize yazık olacak. Kazanıp gitmeyecek veya ilk 10 da 20 de olup.merkeziden girecek arkadaşlar bu ortamda dikkat edin bir insanin geleceğini karartmis olmayın boşuna herkese hayırlı olsun. 70 puan alanın sıralaması nedir arkadaşlar bilen var mı?

bekleyenkütüphaneci
bekleyenkütüphaneci
2 yıl önce

kütüphaneci mülakatı için 3 katı aday çağıracaklar değil mi? ilan biraz karışmış parantez içi cümleden dolayı.

Mesut
Mesut
Yanıtla  bekleyenkütüphaneci
2 yıl önce

3 katı ama 70 baraj var bu durumda 1500 kişi çağrılmayacak 1100 falan olur tam 70 alanın sıralamasını öğrenirseniz oradan çıkar kaç kişi çağrılacak

Yusuf
Yusuf
Yanıtla  bekleyenkütüphaneci
1 yıl önce

Net olarak ortada bir şey saçma bir durum ilan bakanlığın ilan metninde bile netlik yok yazık gerçekten doğru bilgiyi başka nerden öğrenebileceksek..

Mesut
Mesut
2 yıl önce

Arkadaşlar benim puanım 73 neresi olursa çalışmaya razıyım,üç senedir özel bir üniversitede çalışıyorum mesleki bilgime güveniyorum benim için yer problem değil çok emek verdim karşılığını da alırım inşallah,sizlerden ricam eğer her yere gitmem diyorsanız sözleşmeli çalışmam diyorsanız tayin yaptırıp kaçıp kurtulmak istiyorum diyorsanız boşuna başvurmayın bırakın ihtiyacı olanlar başvursun.Zaten kpss puanlarınızın peki bir önemi olmayacak yani puanı yüksek olan arkadaşlar şehir istiyoruz diyorlar ama maalesef alım o şekilde değil.Çok çalışmışsındır yüksek puan almışsındır tabi ki hakkındır onu söylemek ama alımı yapan kurumun da kriterleri bunlar.

ben işten gelerek akşamlar 2-3 saat çalışabildim ancak belki puanım düşük ama imkanlar dahilinde bu puanı yaptım,herkesin hakkında hayırlısı olsun yaşı küçük arkadaşlar tekrar sınava girip şansını deniyebilir ama benim gibi mezun olalı çok olan kişiler için öyle bir imkan da yok

Mülâkatsiz alım
Mülâkatsiz alım
Yanıtla  Mesut
2 yıl önce

Hocam mezun olalı ne kadar oldu. 2014 den önce zaten çıkan giriyordu neredeyse. İnanın şimdiki gençlerin derdi çok daha fazla. Ama ilk 20 nin başvurması saçma olur dediğiniz gibi merkezi atanmayi beklemeleri daha sağlıklı olur. Kontejyanlar boşa gitmesin. Hakkaniyetli liyakatli bir alim olsun inşallah.

Mesut
Mesut
2 yıl önce

şehir tercihi yok sonuç sırasına göre komisyon çağırıp kontenjan dahilinde boş olan yerlere yerleştiriyor,tayin hakkı yok sözleşmli olduğu için.Bunları bilin arkadaşlar sonra gittiğiniz yeri beğenmeyip geri gönmeyin,halk kütüphanelerine verileceksiniz

Mülakata kaç kişi katılacak acaba 70 alanın sıralaması kaçtır

Gamze
Gamze
Yanıtla  Mesut
2 yıl önce

71 alan bi arkadaşımın sıralaması 986. Imis öğrendim .

Mesut
Mesut
Yanıtla  Mesut
2 yıl önce

o zaman mülakata ortalama 1000 kişi gelir,taban puan şartı olduğu için

Merve
Merve
Yanıtla  Mesut
1 yıl önce

Nasıl tayin hakkı yok kaç yıl orada çalışıyorsunuz bilgilendirebilir misiniz?

esra
esra
2 yıl önce

Arkadaşlar 69.73 Alan birisi sizce mülakata hak kazanır mı? Bilgisi olan var mı?

Gamze
Gamze
Yanıtla  esra
2 yıl önce

Siralaman kaç

Onur
Onur
Yanıtla  esra
2 yıl önce

Arkadasım 70 puan sınır dediği için sanmıyorum hakkın yok..

Sezer
Sezer
Yanıtla  esra
1 yıl önce

Sıralaman kaç

Kütüphaneci
Kütüphaneci
2 yıl önce

Şehir tercihi gibi bir durum yok mu arkadaşlar?

Gamze
Gamze
Yanıtla  Kütüphaneci
2 yıl önce

Hayır şehir tercihi yok arkadaşım keşke olsa çok üzücü bi durum.

Gamze
Gamze
2 yıl önce

Arkadaşlar sizce mülakat ayın kaçında olur . Bi de kişinin evli olması atanacağı yere öncelik verir mi sizce.

ONur
ONur
Yanıtla  Gamze
2 yıl önce

Benim bildiğim mülakatı gecersen istedğin bir şehir yazıosun o geliyor

Gamze
Gamze
Yanıtla  Gamze
2 yıl önce

Keşke öyle bi şey olsa ama malesef onlar seni nereye gönderirse gitmek zorundasın . Ben evliyim o yuzden sordum öncelik verirler mi diye. Şehir tercihi kesinlikle yok .

Bilgiç
Bilgiç
Yanıtla  Gamze
2 yıl önce

Eşiniz çakılı kadro mu yoksa tayin isteme hakkına sahip mi? Eşiniz tayin isteyebiliyorsa büyük ihtimal eşinizin sizin yanınıza tayin olmasını isterler. Eğer eşiniz de sözleşmeliyse evli olmanızı göz önünde belki bulundurabilirler yani vicdanlarına kalmış bir durum

Gamze
Gamze
Yanıtla  Gamze
2 yıl önce

Eşimin sigortası falan hic bi şeyi yok . Tarlamız var orayı ekip biçiyor ordan gelirimizi sağlıyoruz .

Mesut
Mesut
Yanıtla  Gamze
2 yıl önce

gamze hanım bu durum tamamnen mülakattaki başarı sıranıza göre 500 kişilik liste içinde üst sıralarda olursanız ve sizin istediğiniz şehirde yer kalırsa geçersiniz yoksa sizden daha üstteki adaylar o şehire doldurursa yapıcak bişey yok,bu kadar önemliyse eşiniz sizin çalıştığınız yere gider.

Bilgiç
Bilgiç
Yanıtla  Gamze
2 yıl önce

O zaman sizi eşinize bağlayıcı bir durum oluşmaz maalesef. Bu durumda devletin sizi eşinizin yanına atama zorunluluğu yok. Hangi ili istiyorsunuz? Belki daha az tercih edilen bir il istiyorsanız atanmanız daha yüksek olur. Ankara, İstanbul ya da İzmir gibi büyükşehirlerde olmanız için puanınızı çok yüksek tutmaya bakın.

Gamze
Gamze
Yanıtla  Gamze
2 yıl önce

Çorum ilini istiyorum . Puanım 82 . Çoruma atanamazsam gitmicem . Inşallah hayırlısı olur .

Gamze
Gamze
Yanıtla  Gamze
2 yıl önce

Eşimin gelme şansı hic yok. Mandıramız var hem hayvancılık yapıyor hem çiftçilik. Belki acırlar bana üstüne üstlük 8 aylik hamileyim Allahim hayırlısını versin hepimiz için .

atanan
atanan
Yanıtla  Gamze
2 yıl önce

Sıze atanmis biri olarak kimsenin soylemedigi birseyden bahsedecegim ilcelere gidecek arkadaslari biraz zorluklar bekliyor ktp belki tek olacaksiniz kendi maasinizi kendiniz yapacaksinz hem kutuphaneci hem mudur mudurluk varsa hem muhasebeci vs hepsini ustleneceksiniz. ilce sartlarina ayak uyduracaksiniz sonucta isini gucunuz olacak bunlara katlanilir kadrolari bosa yakmayin iyk dusunum ise baslayinca sizi toz pembe bi dunyada beklemiyir yani özverili meslegini seven insanlar ins atanir

Onur
Onur
2 yıl önce

Herkese merhaba en son 70 puan çeken kişinin sıralaması nedir bilen var mı.. insallah bu sefer olur