Ankara Üniversitesi ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İlanı-Son Başvuru-11.01.2019

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü-Bilgi ve Belge Yönetimi ABD’na; “Bilgi ve Belge Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.” özel şartı ile 1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ alınacaktır.

Kadro UnvanARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ALES75
YABANCI DİL70
Kadro Sayısı1
Kadro Derecesi5
Başvuru TipiPosta, Şahsen
Özel ŞartBilgi ve Belge Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Başvuru YeriBaşvuru şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

İlanımıza http://www.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

Son Başvuru Tarihi11.01.2019
Ön Değerlendirme Tarihi21.01.2019
Sınav Giriş Tarihi30.01.2019
Sonuç Açıklama Tarihi06.02.2019

Daha fazla bilgi ve belge için tıklayınız

Kadrolara Başvuracak Adaylar:
1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email v.s.) açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve lisansüstü öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının
Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösteren onaylı belge)
5-Lisans Transkripti (onaylı belge) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu esas
alınacaktır.)
6-ALES Belgesi
7-2 adet fotoğraf
8-Yabancı Dil Belgesi
9-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
10-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

ÖNEMLİ NOTLAR
1-Başvuru şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
2-Sonuçlar kadronun ilan edildiği birimin internet adresinde yayımlanacaktır.
3-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
4-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
5-Öncelikli alan araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların doktora eğitiminde tez aşamasına geçmemiş olmaları gerekmektedir.
6- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile
yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
7-Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
8-Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
9-Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.
10- Öğretim Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
11-İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
12-İlanımıza http://www.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP