Osmaniye Korkut Ata Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı-Son Başvuru-29 Mayıs 2017

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Başvuracak adayların ilan ekindeki başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT İÇİN:

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yabancı dil belgesi, yayın listesi ile (4) dört takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanımız 14.05.2017 tarihinde Sözcü Gazetesinde yayımlanmış olup, başvurular 14.05.2017-29.05.2017 tarihleri arasında alınacaktır.

Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 23. Maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan 100 (yüz) puan üzerinden en az 65 (altmış beş) puan alması gerekmektedir.

Adaylar, hangi dilden sınava gireceklerini dilekçelerinde belirteceklerdir. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra adaylara aşağıdaki internet adresimizden duyurulacaktır.

BAŞVURU FORMU: Başvuracak adayların burada yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Birimi

Bölümü-ABD/
Program

Kadro Ünvanı Adet Açıklamalar
Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.

BBY-BBY

Yrd. Doç. Dr. 3 – Ortaçağ tarihi alanında doktora yapmış
olmak, Osmanlı Tarihlerinde Selçuklularla
İlgili çalışmaları olmak.

-Eskiçağ tarihi alanında doktora yapmış
olmak, Hellenistik ve Roma Dönemi
çalışmaları olmak.

-Yakınçağ Tarihi alanında doktora yapmış
olmak, biyografi çalışmaları olmak.

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com

İlginizi Çekebilecek Haberler

Ankara Kalkınma Ajansı Destek Personeli İş İlanı | Son Başvuru – 20 Kasım 2020

T.C. Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde, istihdam edilmek üzere Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunlarının da …

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Evrak Kayıt ve Arşiv Yetkilisi Destek Personeli İş İlanı | Son Başvuru – 16 Kasım 2020

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) bünyesinde, istihdam edilmek üzere Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü …

Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP