ANKOSLink 2013 Konferansı-25–27 Nisan 2013,Antalya

ANKOS 13. Yıllık Toplantısı, “ANKOS Link” adıyla 25 – 27 Nisan 2013 tarihlerinde Maritim Convention Center, Antalya ‘da düzenlenecektir.

Toplantı Formatı Değişti:

“Daha çok katılım, daha çok paylaşım” düşüncesinden yola çıkılarak, ANKOS toplantı formatında bu yıl önemli değişikliklere gidildi. Toplantı kapsamı genişletilerek, her kesimden bilgi profesyoneli, eğitimciler, öğrenciler, yayıncılar ve çevrimiçi bilgi sağlayıcılarının katılımının sağlanması hedeflenmekte. Akademik olarak zenginleştirilen toplantı programıyla, katılımcılar son gelişmeleri takip etme fırsatı yakalayacaklar ve her kesimden bilgi profesyoneli için programda uygun konular yer alacak. Ayrıca, Ulusal toplantı kimliğinden çıkartılarak; Doğu Avrupa, Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri’nden kütüphanecilerin ve bilgi hizmetleri/kütüphanecilik alanında faaliyet gösterenlerin katılımının hedeflendiği bölgesel bir konferans olması hedeflenmekte. Tüm bu değişikliklerle birlikle toplantı ismi de “ANKOSLink” olarak değiştirildi.

Her kesimden bilgi profesyoneline hitap etmesi amaçlanan toplantı programında; “2023’e Doğru Türkiye’nin Bilgi Politikası”, “Elektronik Kaynakların Arşivlenmesi ve Sürekli Erişim Hakkı”, “Konsorsiyal Pazarlık Sürecini Etkileyen  Faktörler ve Küresel Konsorsiyum Modelleri”,  “Keşif Araçları” ve “Google’da Akademik Araştırma Alışkanlıkları veya Bulut Teknolojisi ve Kütüphaneler” konuları yer alacak.

Önemli Tarihler

Konferans Kayıt Başlangıç Tarihi                : 10 Şubat 2013
Konferans Kayıt Bitiş Tarihi                         : 1 Nisan 2013
Sponsorluk Başvuru Tarihi                          : 1 Şubat 2013
Sponsorluk Başvuru Bitişi Tarihi                 : 20 Mart 2013

Genel Bilgi

2000 yılında kurulan Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), bugün 70’den fazla yayıncının 100’e yakını veritabanıyla 2,000 anlaşması bulunan; 170 üniversite ve araştırma kurumunun üye olduğu, 50’ye yakın çalışanı ile uluslararası alanda da yerini almış bir konsorsiyum, mesleki bir birlik, büyük bir gönüllü topluluğudur.

ANKOS yıllık toplantıları 12 yıldır farklı üniversitelerin ev sahipliğinde her geçen gün artan bir ilgi ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bugüne kadar ANKOS toplantılarına ev sahipliği yapan tüm kurumların yöneticilerine teşekkürü borç biliyorum.

Son olarak 26 – 28 Nisan 2012 tarihlerinde Fırat Üniversitesi (Elazığ) evsahipliğinde gerçekleştirilen ANKOS Yıllık Toplantısı, üniversite kütüphanelerini ve firmaları temsilen 450’den fazla katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Gün geçtikçe büyüyen, lojistik, teknik, altyapı ihtiyaçları sürekli artan bu toplantının formatı siz üyelerimiz ve iş ortaklarımıza daha profesyonel hizmet ve olanaklar sunabilmek amacı ile gözden geçirilmiştir. Yapılan format değişikliği ile bir kongre merkezine taşınan toplantı programı sadeleştirilmiş, ancak akademik olarak zenginleştirilmiştir. Bu toplantıda bilgi profesyonellerinin son gelişmeleri takip edebilmek, yeni hizmetler geliştirmek ve mevcut hizmetleri iyileştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm kaynakların bir çatı altında toplanması hedeflenmektedir.

Türkiye’den katılımla ilgili yıllardır şartlara bağlı olarak yaşanan kısıtları ortadan kaldıran bu format değişikliğinin bir diğer önemli hedefi, başlangıcından bu yana yalnızca ulusal bir toplantı olma özelliğine sahip organizasyonun küresel ve bölgesel alanda ANKOS’un sahip olduğu gücü kullanarak, uluslararası – bölgesel bir kongre haline dönüştürülmesidir. Bu bağlamda 2013 yılından itibaren Doğu Avrupa, Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri’nden kütüphanecilerin ve bilgi hizmetleri/kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren paydaşların katılımının hedeflendiği bölgesel bir konferans olarak “ANKOSLink” adıyla düzenlenmiştir.

Konferansın yurt içinde olduğu kadar yurtdışında da tanıtılmasında destek olan ve bizi bu yeni format için teşvik eden tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyorum.

25 – 27 Nisan 2013 tarihlerinde Maritim Convention Center’da (Antalya) düzenlenen “ANKOSLink 2013 Konferansı”nın verimli geçmesini, takip eden yıllarda da ulusal – uluslararası alanda etkisini arttırarak devam etmesini dilerim.

Ertuğrul ÇİMEN
ANKOS Başkanı

Konferans web sayfası için tıklayınız

Hakkında: BBY Haber

Avatar
13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

YORUM YAP