Yeni kurulan üniversitelerde kütüphanelerin kurulma süreçlerinde ciddi ihmaller yapılmaktadır

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Kütüphane ve Dökümantasyon direktörü Serkan İpekçi, KKTC’de kurulan üniversitelerde olması gereken kütüphaneler ile ilgili büyük ihmaller ve eksikler olduğunu belirterek, eksiklikler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.  GAÜ’den verilen bilgiye göre, İpekçi yapmış olduğu açıklamasında, KKTC’de kurulan üniversitelerin sayısının gittikçe arttığını belirterek, birçok sektörel ve toplumsal etkilerinin olduğunu bildirdi. İpekçi açıklamasının devamında ise şunları vurguladı;“Yeni istihdam alanlarından emlâk piyasasına, öğrenci nüfusundan perakende sektörüne dek bu etkilere birçok örnek vermek mümkündür. Ancak yükseköğretim potansiyelinin üniversite sayısının artışı ile değil kalite ve nitelikle geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İdeal bir üniversitenin temelde bilimsel performans, eğitim/mezun kalitesi ve toplumsal fayda üçgeninde değerlendirildiğini düşünürsek kalite ve nitelik sorgulamalarımızı buna göre yapabiliriz.

KKTC’de yükseköğretim konusunda en çarpıcı verilerden biri, 2012 yılı öncesinde üniversite kurulma sıklığı ortalama 5.4 yıl iken 2012 yılından günümüze bu sıklığın ortalama 3.1 aya kadar inmiş olmasıdır. Söz konusu durum doğal bir sonuç olarak hem toplumda hem de yükseköğretim camiasında kalite ve sürdürülebilirlik tartışmalarını da beraberinde getirmektedir.

İpekçi, “KAÜ Kütüphanesi ile Örnek Teşkil Etmektedir”

Kurulma süreci, gelişimi ve bilimsel ilgi alanları net şekilde planlanmış bir üniversite sadece yükseköğretim potansiyeli için değil ülkemiz için de bir kazanımdır. Ancak çok temel bir gösterge olduğu için söylüyorum, örneğin son yıllarda kurulan üniversitelere baktığımızda ‘üniversitenin merkezi’ olması gereken kütüphanelerin kurulma ve gelişim süreçlerinde ciddi ihmaller yapılmaktadır. Nitelikli uzman personel eksikliği, iyi planlanmamış kitap koleksiyonları ve yetersiz fiziki alanlar ilk akla gelen ihmallerdir. İyi uygulama örneği teşkil eden birkaç üniversiteyi ise tabi ki takdir ediyorum. Bunlardan öne çıkan bir örnek Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Kütüphanesi’dir. Kütüphane, üniversitenin kurulma sürecine paralel ilerlemiş ve üniversitenin daha ilk günlerinde araştırmacı ve ilgililere hizmet vermeye hazır hale getirilmiştir. Bununla da yetinilmeyip uzman desteği ile kütüphanenin geliştirilmesine devam edilmiştir.

Bir Kütüphane, Bünyesinde Bulunduğu Üniversite İçin Neden Bu Kadar Önemlidir?

“Bir kütüphane, bünyesinde bulunduğu üniversite için neden bu kadar önemlidir?” dersek, modern üniversite anlayışı ve bilgi bilimleri göstermektedir ki günümüzde ancak ve ancak bilgiye dayalı, onu üreten, düzenli şekilde yayan ve nitelikli şekilde kullanan yapılar ayakta kalabilmektedir. İşte bu noktada mesleki ve sosyal gelişimi yüksek kütüphanecilerin varlığı hayati rol oynamaktadır. Üniversitelerde bilgi ve belge yönetimi mezunu kütüphanecilerin etkin, bilimsel ve yaratıcı çalışmaları bir anlamda kurumun kaderine etki edebiliyor.

Bugünün dünyasında kütüphaneciler, sadece kendilerine iletilen bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasıyla yetinmeyip üniversite anlayışımızı yeniden şekillendirmemize neden olan açık erişim, açık veri, açık bilim gibi nice çalışma alanlarında aktif katkı sunmaktadır.

Son olarak KKTC özelinde eski ve yeni ayırımı yapmadan kurumsal gelişimini önemseyen ve ülkenin yükseköğretim değerlerine pozitif katkı sağlamak isteyen tüm üniversite yönetimlerine seslenmek istiyorum! Kendi alanından mezun yeterli sayıda kütüphaneciyi bünyelerine katarlarsa ülke ve üniversitelerine kazandırdıklarının katlanarak arttığı göreceklerdir. Ülkemizdeki tüm üniversite yöneticilerini gelecek hedeflerini bir de bu açılardan değerlendirmeye davet ediyorum.

Kaynak

Hakkında: BBY Haber

13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göster
Gizle