Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu, 6-8 Eylül 2017, Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi tarafından desteklenen, 13 ülkeden 50 konuşmacının katılacağı “Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu6-8 Eylül 2017 tarihlerinde Bursa‘da gerçekleştirilecektir.

AMAÇ & KAPSAM

Kütüphaneler, kültürel mirasın korunması, düzenlenmesi, erişime sunulması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında en temel sorumlulukları üstlenen kültürel bellek kurumlarından biri olarak nitelendirilebilir.

Yerel yönetimler, kültürel mirasın ve kültürel bellek kurumlarının etkin bir biçimde yönetilmesi, toplumların kültürel birikimlerinin yaşatılması ve bu birikimlerin toplumsallaştırılarak kullanıma sunulması konularında önemli bir role sahiptir.

Yerel yönetim kuruluşu olarak Belediyeler toplumun her kesimine yönelik sosyal faaliyetleri için gerekli bilgi alt yapısını kurarak kurumsal ve yerel bilgi erişim olanaklarının geliştirilmesine öncelik vermek durumundadır.

Kültürel bellek kurumları olarak kütüphaneler, veri ve bilgi kaynaklarını evrensel standartlara göre düzenleyerek, gerek fiziki gerekse sanal ortamlarda geliştirilen bilgi sistemlerini yönetebilirler. Bu kurumlar bilgi sistemlerinin kurumsallaştırılarak işletilmesini ve sürdürülebilir hale getirilmesini sağlayarak kurumsal ve yerel düzeyde ortaya çıkabilecek bilgi gereksinimlerini karşılamak için uzman insan gücü ile çalışırlar.

Sürdürülebilir kent ve kültür planlamasının gündemde olduğu bir süreçte kütüphaneler, her türlü sosyal çalışma alanında Belediyelerin işlevlerini tamamlayıcı konumdadırlar. Belediyeler, gerek gündelik yaşamda, gerekse meslek ve iş hayatına yönelik eğitim, kültür, sanat ve teknoloji bileşenleriyle örülü kent ve kentli yaşamlarının sorunlarını çözme, paylaşma ile bu hususlardaki danışmanlık, yönlendirme, topluma kazandırma, kamusal iletişim ve işbirlikleri geliştirme konularında hizmet vermek durumundadırlar. Bu kapsamda hizmetlerin daha verimli sürdürülmesini daha yenilikçi stratejilerin belirlenmesini destekleyen veri ve bilgi ağlarının oluşturulması ve geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Belediyeler, sözü edilen çalışmaların yürütülmesinde üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi bölümleri ile bilgi yönetimi alanında işbirliği yapmaktadır.

Bu bağlamda ilgili tüm konular, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi destekleriyle 6-8 Eylül 2017 tarihlerinde çağrılı konuşmalar şeklinde gerçekleştirilecek olan “Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler” temalı uluslararası sempozyumda derinlemesine tartışılacaktır. Sempozyumun alt konuları şunlardır:

Kütüphaneler ve Geleceği

Kütüphane Türleri, Kütüphane Hizmetleri, Yasal Düzenlemeler ve Standartlar
Kütüphaneler
Kent/Şehir/Belediye Kütüphaneleri
Yazma ve Nadir Eser Kütüphaneleri
Halk ve Çocuk Kütüphaneleri
Oyuncak Kütüphaneleri
İhtisas Kütüphaneleri
Kütüphanelerde Bilginin ve Bilgi Kaynaklarının Sağlanması ve Düzenlenmesi
Bilgi Erişim Sistemleri, Dijitalleştirme ve Dijital Uygulamalar
Şehir Planlamada Kütüphanelerin Konumu ve Önemi, Kütüphane Binalarının Tasarımı – Modern/Ekolojik Mimari
Yenilikçi ve Yaratıcı Kütüphane Hizmetleri
Bilgi Hizmetlerinde Pazarlama, Tanıtım ve Sosyal Medya
Yaşam Boyu Öğrenme Kavramı ve Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Bireylere Kazandırılması
Kütüphane, Kullanıcı ve Bilgi Kaynaklarının Kullanımı, Etki Araştırmaları
Kültürel Miras / Kent Bellekleri Oluşturma

Kültürel Miras ve Kent Belleği: Kavramsal ve Kuramsal Tartışma
Yerel Yönetimlerin Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sorumluluğu
Yerel Yönetimlerde Kent Belleği Oluşturma/Kent Kültürü için Sözlü Tarih Çalışmaları
Geçmişte Kütüphaneler: Retrospektif Bakış (Seyyah Notları, Salnameler, Vakfiyeler)
Yerel Kültür Varlıklarının / Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tanıtılmasında Kütüphaneler
Yerel Yönetimlerin Bilginin Toplumsallaşmasındaki Rolü

Bu Sempozyumun amacı, ilgili konularda çalışan akademisyenler ve uygulamacılar ile kurum/kuruluşlar arasında bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin aktarılabileceği paylaşım ve etkileşim ortamı sağlamaktır. Bu bağlamda konulara ilgi duyan akademisyenlerin, uygulamacıların, araştırmacıların, kurum/kuruluş temsilcilerinin Sempozyuma katılımı beklenmektedir.

Sempozyum web sayfası için tıklayınız

Hakkında: BBY Haber

13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir