ÜNAK2017 Sempozyumu-Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi,12-14 Ekim 2017,Ankara

Ertelenen ÜNAK2016 Sempozyumunun 12-14 Ekim 2017 tarihinde tekrar düzenleneceği bildirildi. ÜNAK2017 Sempozyumunun 2016’da belirlenen konu kapsamındaki uygulamaların ve sorunların güncelliğinin sürmesi göz önüne alınarak ve bildiri sahiplerinin hakları gözetilerek aynı konular kapsamında düzenlenmesine karar verilmiştir.

ÜNAK2017 Sempozyumu “Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi” ana teması ile 12 – 14 Ekim 2017 tarihlerinde Atılım Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

ÜNAK2017 Sempozyumunda, son yıllarda artan elektronik kaynak kullanımın yaygınlaşmasının, üniversite kütüphanelerinin bütçe, koleksiyon ve personel gibi temel unsurları üzerindeki etkisi ve bu etki sonucu ortaya çıkan sorunlar ele alınacaktır.

Sempozyumda dengeli bir program çerçevesinde kütüphanelerimizdeki uygulamaları aktaracak meslektaşlarımızın sunumlarına, konuları akademik yaklaşımla ele alacak olan akademisyenlerimizin bildirilerine ve konu ile ilgili sektör firmalarının sunumlarına yer verilecektir.

“ÜNAK2017 Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi” başlıklı sempozyuma gönderilen tüm bildiri ve sunumlar e-kitap olarak elektronik ortamda yayımlanacaktır.

ÜNAK2017 Sempozyum web sitesi : http://unak2017.unak.org.tr

Önemli tarihler:

  1. Duyuru: 6 Mart 2017
  2. Duyuru: 17 Nisan 2017
  3. Duyuru: 22 Mayıs 2017

Bildiri ve sunum özetlerinin gönderilmesi: 3 Temmuz 2017

Bildiri ve sunum özetlerinin kabulü: 14 Ağustos 2017

Bildiri ve sunumların tam metinlerinin gönderilmesi: 18 Eylül 2017

Sempozyum: 12 – 14 Ekim 2017

Sempozyum kayıt süreci başlamıştır.

ÜNAK2017 Sempozyumu davet yazısı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından üniversitelerimize ilerleyen günlerde gönderilecektir.

 

Hakkında: BBY Haber

13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir