Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu,İstanbul,14-15 Eylül 2017

Türkiye’de, üniversitelerdeki bilgi ve belge yönetimi bölümleri ulusal bir plan ve programa bağlı olmadan sayıca hızla artmakta; salt para kazanma kaygısıyla alan standartlarını hiçe sayan bilgi düzenleme (arşiv/kütüphane kurma) konusunda ticari şirketler türemekte ve ulusal bir eş güdüm merkezi olması beklenen Milli Kütüphane’nin dışa kapalı bir politika izlemesi ortak kararlar alma konusunda meslek elemanlarını dayanaksız bırakmaktadır. Eş güdüm açısından bütün yük, yetkileri sınırlı sivil örgütlerimize düşmekte ve sorumlu birkaç meslektaşın web üzerinde açtıkları mesleki konularda işbirliği yolları sürdürülmeye çalışılmaktadır. Söz konusu koşullarda tek biçim (standart) ve işbirliği mesleği olan bilgi ve belge yönetimi alanında ulusal düzeyde ortak bir tutum içinde hareket etmemiz ne yazık ki olanaklı görünmemektedir.

Büyük emeklerle kotarılan ve oldukça da işe yarayan TO-KAT (Toplu Katalog) web sitesi dikkatli incelendiğinde meslek elemanını şaşkınlığa düşürecek uygulamalarla karşılaşıyoruz. Öğrencilerimizi, eğitim kurumlarında birbirinden ayırımlı bilgi ve terimlerle donatıyoruz.

Bilgi ve belge yönetimi alanında bilgisayar teknolojileri kullanımı günlük iş ve işlemleri büyük ölçüde rahatlatıp kolaylaştırırken, bir o kadar da sorunların artmasına yol açmış görünmektedir.

Yukarıdaki açıklamalara dayanarak söz konusu sorunların ele alınıp tartışılması, konu uzmanları ve uygulamacıların bir araya gelmesi, bu bağlamdaki durum saptamaları, görüşler ve önerilerin ulusal bir açıdan değerlendirilmesi tasarlanmaktadır.

Amaç:

Kataloglama/bilgiye erişim konusunda yaşanan sorunları kapsayıcı biçimde ele almak, tartışmak ve ulusal ortak kararlar almak.

SEMPOZYUM KONU VE ALTKONULARI

KÜTÜPHANE BİLGİ MERKEZİ VE ARŞİVLERDE

Kataloglama

Merkezi Kataloglama

Özgün Kataloglama

Toplu Katalog

 TO-KAT

Sınıflama

Konu Başlıkları

Dizin Kavramları

Yer Numarası

Yetke Dizimi

AAKK2,

RDA,

Bilgiye Erişim,

Kütüphane Programları,

Her türlü görüş ve önerileriniz için yazışma adresi: Sempozyum17@gmail.com

1. Duyuru: 10 Ocak 2017 Salı

2. Duyuru: 1 Şubat 2017

3. Duyuru: 1 Mart 2017

Hasan S. Keseroğlu

Web Sayfası için tıklayınız

Hakkında: BBY Haber

13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı; Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir. http://www.bbyhaber.com
Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir