Toplu sözleşme görüşmelerinde son durum

Kültür-Sanat Sen- 18.05.2012 Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 2012-2013 yılı toplu Sözleşme Görüşmelerinin 7. oturumu yapıldı. Toplantı iş kolları değerlendirilmeleri ile başladı. Sendikamızın toplu sözleşme talepleri içinden mali ve sosyal haklar ile diğer konular olmak üzere 3 bölümde hazırlanan komisyon raporunu kamuoyu ve üyelerimizle paylaşmıştık.Hizmet kollarında yapılan görüşmelerin başından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin de bu görüşmelere katılımını istedik. 17.05.2012 günlü toplantıda bir kez daha talebimizi yineledik.

1- İş kolumuza ait sanatkarların %20 ücret artışı,

2- Sahne uygulatıcısı uzman memurların emekli müktesep hak aylıkları düzeyinde maaş almaları,

3- 37-64 derece davası düzenlemesi,

4- Sanatkarların ek göstergelerindeki mahkeme kararlarına istinaden düzenleme yapılması,

5- Enformasyon Memurlarının Turizm araştırmacısı ünvanına geçirilmesi

6- Arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, kitap pataloğu ve folklor araştırmacısı kadrolarına 3600 ek gösterge verilmesi,

7- Kütüphanecilerin Özel Hizmet Tazminatı’nın düzenlenmesi,

8- Misafir sanatçı ve süreli sözleşmeli personelin sendikalara üye olmaları

Konuları hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşleri istendi.

Diğer hizmet kollarında, Daire Başkanı düzeyinde yapılan bu katılım, iş kolumuzda, Bakanlık Müsteşarı Sayın Özgür ÖZASLAN ve Personel Daire Başkanı Sayın Ahmet YILMAZ tarafından gerçekleşti.

Bakanlık görüş olarak sanat kurumlarının ücretleri ile ilgili sıkıntının farkında olduğunu, yeni bir yasa taslağı hazırlığının bitmekte olduğunu ve bu ücret düzenlemeleri ile sanatkarların emekliliklerine ilişkin iyileştirmelerin bu kanun kapsamında ele alındığını ilk ağızdan dile getirdi.

6.ve 7. maddelerle ilgili görüşlerinin sendikamızla aynı olduğunu dile getiren Sayın Müsteşar, Sanat kurumları için hazırlanan yasanın taslağı ile ilgili sanat kurumlarının, özlük mali hakları temelinde, sendikanın görüşlerini almak istediklerini belirtti.

İş Kolumuzdaki konulara ilişkin Kamu işveren heyeti ise;

1-Sanat kurumlarına ilişkin zam talebimizin ısrarı karşısında 21.05.2012 günü görüşmelere devam edeceklerini,

2-Kütüphanecilerin ÖHT kabul ettiklerini,

3-Ek gösterge taleplerinin emekliliğe yansıması nedeni ile tüm hizmet kollarında reddeceklerini,

4-Misafir sanatçıların ve S.S.P. lilerin sendika üyeliklerini inceleyeceklerini,

5-Sanat Kurumlarında sa:24’den sonra yapılan çalışmalara saat başı 5 katı mesai ücreti verebileceklerini,

6-Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçıları ile Güzel sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı senfoni, koro ve topluluklarda çalışan sanatçılara her yıl, Eylül ayında, kurumca belirlenen özel kıyafetin giyecek yardımı olarak değişikliğini kabul ettiklerini açıklamışlardır.

7-Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci,Kitap Patalogu ,Folklor Araştırmacısı unvanları için istenen 3600 ek gösterge taleplerinin genel konularda yer almasın sebebiyle pazartesi günü konfederasyonlar tarafından görüşülecektir.

8-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı idarenin inisiyatifine bırakılmaksızın periyodik olarak yapılacaktır.

Ayrıca gelecek hafta ‘TİS talepleri ve Sanat Kurumları’ gündemli Bakanımız Sayın Ertuğrul GÜNAY’dan randevu alınmıştır.

2. Tablomuzda yer alan konular pazartesi görüşülecek, 3. tabloda yer alan konular ise Danışma Kurullarında görüşülmek üzere tutanağa bağlanacaktır.

Tüm bunlar göz önüne alındığında hak taleplerimizin büyük oranda kabul edilmediği ortadadır.

23.05.2012 Çarşamba günü konfederasyonumuz Kesk’in 1 günlük iş bırakma kararı gereği alanlardayız.

Tüm gücümüzle katılım sağlamaya, sanat kurumlarını ve sanatı savunmaya, işimize, ekmeğimize sahip çıkmaya sendikamız örgütlülüğünde çağrı yapıyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Not : TİS ile ilgili genel değerlendirmeyi süreç tamamlandıktan sonra yapacağız.

Kaynak: Kültür-Sanat Sen

Kültür-Sanat Sen Genel Eğt. Bas. Yay. ve Halkla İlş. Sekreteri Yusuf Sağlam‘ın vermiş olduğu son bilgi ise şu şekildedir (19 Mayıs 2012, 13:20):

“Maliye bakanlığ Kamu işveren teklifi olarak tüm kütüphanecilerin artık D bendinin öngördüğü zam ve tazminatlardan yararlanmasının önünde engel kalmamıştır. Maliyenin az önce sendikamıza göndermiş olduğu işveren önerilerinin içinde yer almaktadır. Artık önemli olan kariyer mesleklerin içinde yer almasını sağlamak için C bendini ısrarla talep etmektir.Bir çok sendikanın farklı ve benzer taleplerinin mevcut olması doğaldır.Önemli olan o taleplerin masada iyi savunulup kazanım sağlamaktır.Pazartesi daha iyi neticeler almamız ümidiyle.İyi haftasonları…”

Hakkında: BBY Haber

13.11.2009 tarihinde kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı;

Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon merkezleri hakkında ulusal basında ve elektronik ortamda yayımlanmış haberleri sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çıkmış ve ilgili haberlere tek noktadan erişimi amaç edinmiştir.

http://www.bbyhaber.com

Yorum yapmadan önce lütfen okuyunuz!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir